Selecteer een pagina

pag 2 – Het programma als filter

En nu komt het: Jouw ‘echte’ wensen en verlangens (actief in het onbewuste) zijn innerlijk gevormd door jouw echte ‘IK’, het ‘Zelf’ en willen zich manifesteren in het leven maar worden door het ‘kleine ik’ gefilterd. En zo komt heel veel niet naar buiten omdat het door het ‘gevormde kleine ik’ wel of niet wordt goedgekeurd en toegestaan. Goedkeuring volgt namelijk alleen op dat wat in dat kleine ik als ‘gewenst of ongewenst’ in het programma aanwezig is. Dat wat er in de loop van jouw leven tot op heden is ingestopt; de zgn. input!

Dat kan ook niet anders want het kleine ik van de mens is geen zelfstandig wezen maar een programma. Het is opgebouwd door bouwstenen die geleverd zijn door alle invloeden. Het eigenlijke zelfstandige wezen is het innerlijk dat wel boodschappen, signalen etc. afgeeft maar waarvan het wel door het filter heen moet. Dat je ‘kleine ik’ het als iets levends en eigen ervaart, jouw identiteit dus, komt omdat je het zelf van energie voorziet dmv jouw wil. Daardoor ervaar jij het ‘gevormde ik’ als jouw levende zelf.

Zo creëer je dus zelf een identiteit die in de loop van je leven wordt bijgewerkt door de ervaringen die je opdoet (op het speelveld met de bal) en lessen die je daaruit leert. Dat is de groei die je als mens kunt doormaken. Maar … het blijft een creatie, een werktuig als het ware, en is niet jouw ‘werkelijke Zelf’. 

Zolang jij een zekere tevredenheid ervaart met wat deze ‘kleine ik’ jou toestaat, zul je geen prikkel (willen) voelen om dit te veranderen. Het blijft dus zoals het is. “Alles blijft bij het oude”. In zekere zin is hier niets mis mee want jouw ervaringen zullen je voedsel leveren die jou als mens zullen bouwen. Maar wanneer je ‘alles bij het oude laat’, groei je niet of nauwelijks als mens, je staat in wezen stil. Dan leef je in zekere zin meer onbewust en dat kun je vergelijken met een plant of dier. In dit meer vegetatieve bestaan, draai je mee in de tredmolen die de maatschappij je biedt en voeg je niet echt iets ‘eigens’ toe aan het bestaan. Dan is het wachten op het moment dat je niet langer tevreden bent met dit vegetatieve bestaan.

Wil je meer weten over jouw programma? Kijk hier voor doe-het-zelf oefeningen.

 

Lees hier verder over De Prikkel tot Verandering

Share This